BASTIMENTS DE TAC DESMUNTATS

AMPLE DE LLUM (mm)              GRUIXOS (mm)

regulable

60

70

80

90

100

120

155

BASTIMENTS DE TAC MUNTATS

AMPLE DE LLUM (mm)              GRUIXOS (mm)

640

60

70

80

90

100

120

740

60

70

80

90

100

120

155

840

60

70

80

90

100

120

155

940

80

90

100

120

155