PARQUETS

Fusta

Laminat

Vinilic

Altres

PARQUET FLOTANT DE FUSTA

En stock  ROURE 3L TEXAS PREMIUM – mida lama: 2200 x 207 x 14 – 3,188m2/caixa

PAVIMENT LAMINAT

MODERNA, gamma SKYLINE. Laminats AC5, antiestàtic, uniclick. 1845 x 190 x 12mm. 4 bisells. 1,402 m2/caixa

WINDSOR

COLUMBIA

LINCOLN

RICHMOND

VITERBO

PHOENIX

PAVIMENT VINILIC (en breu)

En stock ROURE MENDOZA i ROURE TUCUMÁN – mida lama: 1251 x 187 x 4,5 – 2,105m2/caixa – 20 anys de garantia (domèstic).  5 anys de garantia (Comercial)