LA  REPRESENTACIÓ  DELS  DISSENYS  I  DELS  COLORS  ÉS  APROXIMADA

PER TRAMITAR UNA COMANDA ÉS NECESSARI COMPROVAR EL COLOR REAL EN UNA MOSTRA