21 x 21 mm

 

Perfil quadrat, amb la

mateixa mida de frontal

que de gruix

45 x 21 mm. Pestanya 8

 

Perfil rectangular.

Pestanya de 8 mm

visible frontalment

45 x 21 mm. Pestanya 3

 

Perfil rectangular.

Pestanya de 3 mm

visible frontalment

 

El vidre pren protagonisme

PERFILS

 

Gamma de perfils i

escaires per a portes

a mida