VENDA AL PROFESSIONAL

MH-06 Q.10 inclinada

 

2000 x 100 x 5 mm

Quadre de 10 mm

·Pi

 

 

M/5-1

 

2440 x 45 x 22 mm

Per gelosies MH de 5 mm

· Pi

R-06  Q.10

 

2200 x 840 x 7 mm

Quadre de 10 mm

· Pi

 

M/8-1

 

2440 x 45 x 22 mm

Per gelosies de 7-10 mm

· PI

· Pi Autoclau

· Pi Autoclau marró

R/222  Q.20

 

2200 x 840 x 10 mm

Quadre de 10 mm

· Pi

· Pi Autoclau

· Pi Autoclau marró

M/8-2

 

2440 x 45 x 22 mm

Per gelosies de 7-10 mm

· PI

· Pi Autoclau

· Pi Autoclau marró