POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Les seves dades segures. Informació en compliment de la normativa de protecció de dades personals

 

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016  en el que respecta al tractament de les seves dades personals (en endavant RGPD) aplicable a partir del 25 de maig de 2018, hem actualitzat les nostres directrius en matèria de protecció de dades personals, i en el que disposa la normativa referida.

Aquestes normes de protecció de dades, d’obligat compliment per la nostra entitat, estan pensades per a protegir la seva informació personal. Per això, és molt important per a nosaltres que entengui perfectament què farem amb les dades personals que li demanem.Així, serem transparents i li donarem el control de les seves dades, amb un llenguatge senzill i opcions clares que li permetran decidir a vostè, què farem amb la seva informació personal.

Si un cop llegida la present informació li queda alguna qüestió a aclarir, no dubti a preguntar-nos.

 

RESPONSABLE DEL FITXER

Fustes Solanellas, S.A., dedicada al comerç de la fusta i material de cuina i ferreteria, amb domicili de contacte c/Pisuerga 30, CP 08223 de Terrassa (Barcelona), telèfon +34 937317342 i adreça de correu electrònic administracio@solanellas.com, és el responsable dels fitxers en els quals s’inclouran les dades personals recollides i tractades des de la nostra pàgina web (www.solanellas.com). Aquests fitxers es troben degudament inscrits en el Registre General de Protecció de dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

USOS I FINALITATS DE LES DADES RECOLLIDES

Amb caràcter general FUSTES SOLANELLAS, S.A. recull les dades de caràcter personal amb les finalitats que es detallen a continuació. Si no està d’acord amb alguna d’elles pot comunicar-ho a l’adreça de correu administració@solanellas.com.

En qualsevol moment podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant l’enviament de la sol•licitud d’exercici corresponent juntament amb còpia del document oficial que l’identifiqui (DNI, carnet de conduir o Passaport) a l’adreça de correu electrònic administracio@solanellas.com.

 

• Per què necessitem utilitzar les seves dades?

Les seves dades personals són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè i poder prestar-li els nostres serveis, el que ens permet l'ús de la seva informació dins de la legalitat.

No obstant això, hi ha determinades situacions en les quals necessitarem el seu permís previ per poder realitzar determinades activitats, com enviar-li publicitat o publicar la seva imatge a Internet. Per a això, posarem a la seva disposició una sèrie de requadres que us permetran decidir de manera clara i senzilla sobre l'ús de la seva informació personal.

 

• Qui coneixerà la informació que li demanem?

Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que li demanem.

De la mateixa manera, podran tenir coneixement de la seva informació personal aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar els nostres serveis. Així per exemple, el nostre banc coneixerà les seves dades si el pagament dels nostres serveis es realitza mitjançant targeta o transferència bancària.

Així mateix, tindran coneixement de la seva informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu del compliment d'alguna llei. Posant-li un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l'Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, li demanarem prèviament el seu permís a través d'opcions clares que li permetran decidir a això.

 

• Com protegirem les seves dades?

Protegirem les seves dades amb mesures de seguretat eficaces en funció dels riscos que comporti l'ús de la seva informació.

Per a això, la nostra entitat ha aprovat una Política de Protecció de Dades i es realitzen controls i auditories anuals per verificar que les seves dades personals estan segures en tot moment.

 

• Enviarem les seves dades a altres països?

Al món hi ha països que són segurs per les seves dades i altres que no ho són tant. Així per exemple, la Unió Europea és un entorn segur per les seves dades. La nostra política és no enviar la seva informació personal a cap país que no sigui segur des del punt de vista de la protecció de les seves dades.

En el cas que, amb motiu de prestar-li el servei, sigui imprescindible enviar les seves dades a un país que no sigui tan segur com Espanya, sempre li demanarem prèviament el seu permís i aplicarem mesures de seguretat eficaces que redueixin els riscos de l'enviament de la seva informació personal a un altre país.

 

• Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis. Un cop finalitzats els terminis legals aplicables, farem eliminar-les de forma segura i respectuosa amb el medi ambient.

 

• Quins són els seus drets de protecció de dades?

En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè per si fos incorrecta i eliminar-la un cop finalitzada la nostra relació, en el cas que això sigui legalment possible.

També té dret a sol•licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat. Aquest dret es diu "portabilitat" i pot ser útil en determinades situacions.

Per sol•licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol•licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, per a poder identificar-lo.

A les oficines de la nostra entitat disposem de formularis específics per a sol•licitar aquests drets i li oferim la nostra ajuda per emplenar-los.

Per saber més sobre els seus drets de protecció de dades, pot consultar la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

• Pot retirar el seu consentiment si canvia d'opinió en un futur?

Vostè pot retirar el seu consentiment si canvia d'opinió sobre l'ús de les seves dades en qualsevol moment.

Així per exemple, si vostè en el seu dia va estar interessat / da en rebre publicitat dels nostres productes o serveis, però ja no desitja rebre més publicitat, pot fer-nos-ho constar mitjançant el formulari d'oposició a aquest apartat, disponible a les oficines de la nostra entitat.

 

• En el cas que entengui que els seus drets han estat desatesos, es pot formular una reclamació?

En el cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d'algun dels mitjans següents:

o Seu electrònica: www.agpd.es

o Adreça postal:

 

Agència Espanyola de Protecció de Dades

C/ Jorge Juan, 6

28001-Madrid

o Via telefònica:

Telf. 901 100 099

Telf. 912663517

 

Fer una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l'assistència d'advocat ni procurador.

 

• Elaborarem perfils sobre vostè?

La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

No obstant això, poden existir situacions en què, amb fins de prestació del servei, comercials o d'altre tipus, necessitem elaborar perfils d'informació sobre vostè. Un exemple podria ser la utilització del seu historial de compres o serveis per poder oferir-li productes o serveis adaptats als seus gustos o necessitats.

En aquest cas, sempre el mantindrem informat prèviament i aplicarem mesures de seguretat eficaces que protegeixin la seva informació en tot moment, de persones no autoritzades que pretenguin utilitzar-la en el seu propi benefici.

 

• Farem servir les seves dades per a altres fins?

La nostra política és no fer servir les seves dades per a altres finalitats diferents de les que li hem explicat. Tot i així, si necessitéssim utilitzar les seves dades per a altres activitats, sempre li demanarem prèviament el seu permís a través d'opcions clares que li permetran decidir sobre això.