VENDA AL PROFESSIONAL

Tanquam® es la nova Madera Tecnológica® per a exteriors que no necessita tractament amb olis ni vernissos. Duradera, segura, práctica, estètica i sostenible. Substitueix a l'exterior les fustes tropicals i els composites sintètics.

Catàleg